Author: Jirapart Limaksorn

โปรตุเกสแก้ปัญหายาเสพติดในมุมมองใหม่ จบวิกฤตยาเสพติด 40ปี

การวิจัยกับหนูชี้ CBD ในกัญชาอาจช่วยลดการอยากเสพยาได้

Science 5 months ago

วิธีบังคับกัญชาให้ผลิตเมล็ดเพศเมีย (feminized seed) เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก