Category: Tags

ด่วน!! ประกาศราชกิจจานุเบกษา ถอดสารcbd ในกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษ

19 สค.62 วันแรกที่ไทยกลับมาให้บริการกัญชาทางการแพทย์ หลังถูกห้ามมา 94 ปี

Law 7 months ago

ทำความรู้จักกับ : คณะกรรมการจัดระบบบริการ กัญชาทางการแพทย์ในสถานพยาบาล

Latest, Science 7 months ago

ไม่ต้องรอปลูก เมื่อเราจะสามารถผลิต THCและCBD จากยีสต์ได้เหมือนหมักเบียร์

Social 7 months ago

กระท่อมไทยที่ต่างชาติเอาไปขายเป็นยา

Social 7 months ago

ห้องใช้ยา หนทางลดความเสี่ยงการโอเวอร์โดสตายจากการใช้ยา (Drug Consumption Room/ DCR)

Science 7 months ago

เทคนิค GRAFTING ที่ทำให้ปลูกกัญชาหลายพันธุ์ได้ในต้นเดียว

Latest, Social 7 months ago

ผลวิจัยใหม่ชี้ วัยรุ่นใช้กัญชาน้อยลง หลังรัฐทำกัญชาสันทนาการถูกกฎหมาย

Law 8 months ago

ประกาศหลักเกณฑ์ฯ ให้ทายาทรับช่วง ผลิต,นำเข้า,ส่งออก,จำหน่าย,ครอบครอง “กัญชา”

Social 8 months ago

โปรตุเกสแก้ปัญหายาเสพติดในมุมมองใหม่ จบวิกฤตยาเสพติด 40ปี

More Posts