Category: Business

ผลวิจัยชี้ ผู้ใช้กัญชาเป็นประจำมีเพศสัมพันธ์ถี่กว่าผู้ไม่ใช้ 20%

นักวิเคราะห์คาด ตลาดกัญชาทางการแพทย์ ในเอเชีย จะมีมูลค่าราว 5.8 พันล้านUSD ภายใน2567 และจะพุ่งสูงขึ้นอีก 4 เท่าภายใน2570 หากอนุญาตให้กัญชาถูกกฎหมาย

Business 3 months ago

โรงงานยาสูบพร้อมผลิต “บุหรี่กัญชา” จ่อรออนุมัติ

Business, Latest, Social 10 months ago

โอเรกอน สวรรค์ของผู้ใช้กัญชา