Tag: Cannabis

ผลวิจัยชี้ ผู้ใช้กัญชาเป็นประจำมีเพศสัมพันธ์ถี่กว่าผู้ไม่ใช้ 20%

เปิดแล้วคาเฟ่ธีมกัญชาแห่งแรกในไทย HIGHLAND Cafe’

Latest, Science 7 months ago

ปปส.อเมริกา(DEA) ระบุว่าไม่เคยมีรายงานผู้ Overdose ตายจากการใช้กัญชา

Latest, Law 10 months ago

กัญชาและกระท่อม ทางการแพทย์ ถูกกฎหมายไทยแล้ว

Latest, Science 10 months ago

Cannabis Anatomy กัญชากายวิภาคศาสตร์